METODA METAPLANU


Jest to plastyczny zapis dyskusji poprzez utworzenie plakatu.
Sposób przeprowadzenia:
· Przedstawienie problemu (przedmiot dyskusji),
· Podział klasy na grupy 5-6 osobowe,
· Każda grupa otrzymuje:
- 1 arkusz papieru,
- 1 „chmurka" do zapisania tematu,
- 6 kółek i 6 owali do zapisywania odpowiedzi
- 2-3 prostokąty do zapisania wniosków,
- kolorowe flamastry , taśma samoprzylepna.
· Każda grupa zapisuje propozycje rozwiązań wraz z wnioskami w formie plakatu,
· Wybiera lidera grypy,
· Prezentacja pracy grup przez liderów,
· Opracowanie wspólnego wyniku dyskusji.

Strona Marty Majewskiej | Coś o mnie | Konspekty | Metody aktywne | Moja klasa


E-mail: mmajewska21@poczta.onet.pl